WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

BARUMA hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Verordening en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG of GDPR).

Met deze Privacyverklaring wil BARUMA iedere gebruiker van de website wijzen op eventuele verwerkingshandelingen die BARUMA doorvoert met zijn persoonsgegevens en op de rechten van de gebruiker. Wij behouden ons het recht voor om ons privacy beleid aan te passen en op die manier up-to-date te houden. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden naar de gebruiker.

WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?

De website  https://www.baruma-maaike.be is een initiatief van:

Grijp Maaike
Berkenhof 25
9820 Merelbeke
BTW BE 0794.478.401
info@baruma-maaike.be

 

OP WELKE JURIDISCHE BASIS WORDEN MIJN GEGEVENS VERWERKT?

In overeenstemming met de Verordening, verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:
Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de gebruiker, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op zijn aanvraag;
Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie;
Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie naar onze klanten;

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

BARUMA verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden.
- Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, land)
- Schriftelijke communicatie over, van, voor producten, diensten en bestellingen.

De gegevens worden niet langer verzameld dan wettelijk is toegelaten en in geen geval langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de hieronder vermelde doeleinden.

DOEL VAN DE VERWERKING?

Met uw toestemming gebruiken we uw persoonsgegevens voor:

- Het opvolgen van vragen per telefoon of mail.

- De opvolging van uw bestelling.

- Algemeen klantenbeheer.

- Boekhoudkundige verwerking.

- GDPR wetgeving

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik. In het kader van de opvolging van bestellingen, worden ze - binnen een strikt aangegeven kader - doorgegeven aan transportmaatschappijen.
BARUMA verbindt zich ertoe geen persoonsgegevens te verkopen aan derden voor secundaire of ongerelateerde doeleinden als bepaald in deze Privacyverklaring, tenzij anders vermeld op het ogenblik dat de gegevens verzameld worden.

COOKIEBELEID

BARUMA kan gebruik maken van cookies om de navigatie doorheen de website te vereenvoudigen. Een cookie meldt onze server dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina op onze site, op welk moment van de dag onze site bezocht wordt, enz. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere zaken die naar u als persoon verwijzen. Als u dit wenst, kunt u het ontvangen van cookies blokkeren via uw browserinstellingen.

RECHTEN VAN DE GEBRUIKER

Volgens de privacywetgeving heeft u recht op toegang, correctie, aanvulling en verwijderen van uw gegevens. Zoals in de wet beschreven heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

RECHTEN UITOEFENEN

Indien u als gebruiker uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar:
Berkenhof 25
9820 Merelbeke
Of via e-mail naar info@baruma-maaike.be of via ons contactformulier. Wij volgen dit zo snel mogelijk op, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van uw verzoek.

UW RECHT OP VERZET

Als u niet akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens door BARUMA, kunt u ons contacteren op
Info@baruma-maaike.be  U heeft het recht om u te richten tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.privacycommission.be/).